Ett steg på vägen

image

 

Rektor Karl Johan Sjödin invigningstalar i strålande solsken när ersättningslokalerna för Brattebergsskolan togs i bruk idag. Han var glad för att kunna erbjuda elever och lärare en god arbetsmiljö. De tillfälliga lokalerna är ett viktigt steg på vägen mot de nya skolorna som skall byggas på Heden och Bratteberg det närmaste året.

image

 

Några elever i nian passade på att provsitta de nya möblerna i elevcaféet.

image

 

Bygglovshandlingar för Hedens nya förskola och skola

image

Efter gediget arbete i programgrupp och projektgrupp är nu handlingar för bygglovsprövning inlämnade till Bygg- och miljönämnden. Du är välkommen att ta del av handlingarna här nedan. Men vi vill påpeka att beslut ännu inte är taget och justeringar kan behövas.

Programgruppen går nu vidare med workshops avseende utemiljön och inredning. du kan läsa mer om det i senaste protokollet 2015-03-02

150319_Rev Bygglov(A3)

 

 

Ersättningslokaler redan på plats

image

 

Under sportlovet har fastighetsägaren ÖFAB och Cramo börjat att placera ut ersättningslokaler på Brattebergsskolans tomt. Efter påsk blir lokalerna ny arbetsplats för elever och lärare i årskurs 7, 8 och 9 under drygt ett och ett halvt år.

Tillbyggnad på Hedens skola

image

I maj 2015 påbörjas tillbyggnad av Hedens skola. Nuvarande verksamhet pågår i befintliga lokaler under byggnationen. Inför läsårsstarten i augusti 2016 tar man de nya lokalerna i bruk. Verksamhet från förskola till årskurs 9 kommer då att finnas i huset.

Bildspel som visar processen på Hedens nya förskola och skola

20150204_Partneringmöte_lågupplöst

Byggstart i sommar

Bratteberg1

I februari börjar fastighetsägaren ÖFAB att placera ut ersättningslokaler på Brattebergsskolans tomt. Efter påsk blir lokalerna ny arbetsplats för elever och lärare under drygt ett och ett halvt år. Under den tiden skall huvudbyggnaden rivas och en ny skola byggas på dess ställe. Elever och personal ser fram mot att få en ny skola och tycker att det känns bra att kunna flytta ur den nuvarande byggnaden som är otidsenlig och dras med innemiljöproblem.

Tidsplan för projektet Framtida skollokaler

 • februari 2015 börjar ersättningslokaler placeras ut på Bratteberg.
 • april 2015 är det klart för inflyttning i ersättningslokaler.
 • maj 2015 rivs huvudbyggnaden på Bratteberg.
 • sommaren 2015 påbörjas byggnation på Heden och Bratteberg.
 • augusti 2016 är det inflyttningsklart i Hedens nya förskola och skola.
 • årsskiftet 2016-2017 börjar verksamheten i nya lokaler på Bratteberg. Då rivs även C-huset.

Bildspel som visar processen på nya Brattebergs förskola och skola

140204_eo_Partnering Bratteberg

 

Programarbetet fortsätter

2014-10-14 18.10.49

Anna och Peje försöker hitta den optimala lösningen för flexibilitet i förskolans hemvister.

2014-10-14 18.11.15

Eva, Camilla och Pia finjusterar F-3 avdelningen.

2014-10-14 18.10.57

En rektor, en fastighetsägare och en arkitekt. Karl Johan, Peter och Oskar diskuterar det senaste förslaget.

Programarbetet fortsätter på Bratteberg. På tisdagskvällen träffades gruppen igen för att att arbeta igenom arkitekternas senaste förslag. Nu börjar alla bitar fall på plats och arkitekterna har i stort sett fått in alla funktioner och behov. Stor kreativitet och optimism rådde trots att vi tvingats göra ett omtag på Heden för att få kontroll på byggkostnaderna. De båda projekten Heden och Brattebergsskolan hänger ihop och är beroende av varandra och det är viktigt att få in hela projektet inom den kostnadsram som kommunfullmäktige beslutat om. Det betyder inte att arbetet stannar upp men först när vi fått klarhet i kostnadsbilden för Heden kan arbetet med bygglovshandlingar på Bratteberg påbörjas.

Den justerade tidsplanen för projektet Framtida skollokaler

 • februari 2015 börjar ersättningslokaler placeras ut på Bratteberg.
 • april 2015 är det klart för inflyttning i ersättningslokaler
 • maj 2015 rivs huvudbyggnaden på Bratteberg
 • sommaren 2015 påbörjas byggnation på Heden och Bratteberg.
 • augusti 2016 är det inflyttningsklart i Hedens nya förskola och skola.
 • årsskiftet 2016-2017 börjar verksamheten i nya lokaler på Bratteberg. Då rivs även C-huset.

 

Bildspel som visar processen på nya Brattebergs förskola och skola

140204_eo_Partnering Bratteberg

Bildspel som visar processen på Hedens ny förskola och skola

20150204_Partneringmöte_lågupplöst

 

Öckeröelever deltar på Bokmässan

  image

Elever från Ankarets skola, pedagoger och arkitekt från programgruppen för nya Brattebergsskolan fick hjälp av Peter Lippman från Australien att komma vidare med planeringen av nya skolan. Idag passade de på att fråga extra mycket om utemiljön. Alla hjälptes åt att tänka, rita, önska, utbyta idéer, både på engelska och svenska, när de deltog i en workshop om framtidens lärmiljöer på Bokmässan. Arkitekt Elin Orstadius var väldigt nöjd med de tankar hon fick med sig hem till ritbordet. Såväl från elever som från Peter.

image

Intresset för vår grupp från Öckerö var stort. Särskilt kul att vi fick ta med oss elever, säger rektor Eva Knoph. Det ser man inte så ofta på bokmässan. Ett stort tack till medarrangörerna Rektorsakademin Utveckling och Ante Runnquist som bjöd in oss.

image

Rektor Karl Johan Sjödin, pedagog Camilla Wickstrand, eleverna Felicia Magnusson, Kevin Andersson och Linnea Aronsson tyckte om att få komma till Bok & biblioteksmässan

Peter Lippman är arkitekt från Australien och var inbjuden av Lärarförbundet. Han  inledde workshopen med ett berätta om sina tankar och erfarenheter från sitt arbete och menar att bra lärmiljöer uppfyller minst tre grundkrav.

1. De ger pedagoger och barn en säker och hälsosam arbetsmiljö

2. Utformningen stödjer den pedagogik som bedrivs

3. Lärmiljöns estetiska värden skapar stolthet, identitet och lust att lära.

Peter Lippman, internationellt uppmärksammad arkitekt och författare diskuterar hur framtidens lärmiljöer bör vara utformade tillsammans med Ante Runnquist från RAU, Rektorsakademien Utveckling. Föredraget ger dig några grundläggande begrepp och verktyg som du behöver för att utveckla bra lärmiljöer. I efterföljande workshop får du möjlighet att prova dem på verkliga exempel, ta gärna med dig ditt eget! Språk: föredraget på engelska, workshop tvåspråkig.