Hem » Bergagård

Bergagård

Behovbeskrivning Bergagård 2015

 

Efter ett halvårs arbete är programgruppen nu klar med  behovsbeskrivningen. Nu är den överlämnad till Barn- och utbildningsnämnden för beslut. Vill du läsa så klicka på länken nedan

Behovsbeskrivning Bergagård 2015

 

Projektplanen är en beskrivning över hur arbetet skulle genomföras

Projektplan Bergagård 2015-02-05

 

Protokoll från programgruppsmötena hittar du under protokoll

 

UPPDRAGET

Barn- och utbildningsnämnden fattade i november 2014 beslut om att förvaltningen omgående skall påbörja en utredning och göra en behovsbeskrivning avseende Bergagårdsskolan med målet inställt på ändamålsenliga lokaler anpassade till dagens läroplan och modern pedagogik. Behovsbeskrivningen skall utarbetas under våren 2015 och överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden senast 30 juni 2015. Arbetet skall utföras av en programgrupp med representanter från skolledning, personal, elever, föräldrar, fastighetsägare och andra nyckelpersoner i kommunen.

Det är Barn- och utbildningsnämnden som sedan fattar beslut om hur man går vidare. Den normala gången är att ärendet går via samhällsbyggnadschef till kommunstyrelse och styrelse för ÖFAB. I nästa skede påbörjas vanligtvis en förstudie. Det är då arkitekter och byggherre kommer in i bilden och förslag på fysiska lösningar tas fram.

En behovsbeskrivning syftar till att i ett tidigt skede av ett lokalutvecklingsprojekt ta fram beslutsunderlag som underlättar den kommande arbetsprocessen. Behovsbeskrivningen skall bygga på kommunens gemensamma vision för framtida skollokaler och beskriva den verksamhetsidé som skolledning och pedagoger på Bergagårdsskolan har inför framtiden. En sådan idé tar sin utgångspunkt i läroplan och kursplan för den svenska skolan. Men också den forskning som finns om skolorganisation och naturligtvis beprövad erfarenhet och goda exempel.

 

 

PROGRAMGRUPPSARBETE

Syfte

Programgruppens arbete skall syfta till att de fysiska förutsättningarna på Bergagårdsskolan ger bästa möjliga förutsättningar för lärande i framtidens skola. Programgruppens arbete skall utgå från god pedagogik och god arbetsmiljö.

 

Mål

Mål för programgruppen är att under våren 2015 utarbeta en behovsbeskrivning som skall och överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden senast 30 juni 2015. Programgruppen skall beskriva verksamhetens behov inför framtiden men inte presentera lösningar, skisser eller ritningar över hur det fysiskt skall kunna genomföras. Det gör arkitekter och byggherre i ett senare skede.

 

Arbetsformer

Programgruppen skall tillsammans utgöra en projektgrupp och gemensamt utarbeta en plan för arbetet under våren. Gruppen skall ha protokollförda möten efter behov.  Arbetet kan även bestå av studiebesök, litteraturstudier, föreläsningar och inspiration. Alla som ingår i programgruppen har ansvar för att informera dem som man representerar. Till exempel via elevråd och skolråd.

Arbetsmöten

Gruppen träffas för arbetsmöten. Normalt ligger de sen eftermiddag 16.30-18.30 för att underlätta för föräldrarepresentanter att delta. Mötesanteckningar upprättas alltid. Hela projektet dokumenteras på bloggen skolhusockero.com

 

Projektledare

Som projektledare utses utredare i Barn- och utbildningsförvaltningen Torben Ferm.

 

Roller

Eleverna skall vara inspiratörer

Lärare har det pedagogiska perspektivet

Föräldrar har ett särskilt fokus på trivsel och trygghet

 

Tidplan

Förslag till kalendarium för vårens arbete

 

Programgruppsmöte 1

29 januari 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen

 

Studiebesök på skolor i Göteborgsområdet

Februari 2015

 

Programgruppsmöte 2

Uppföljning av studiebesök

Analys enligt Rosan Bosch ikoner

25 februari 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen

 

Programgruppsmöte 3

Elevråden presenterar sina arbeten

Fokusgrupper inne- och utemiljö

Inkludering och specialpedagogik

26 mars 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen

 

Programgruppsmöte 4

18 Maj 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen

 

Behovsbeskrivningen överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden

30 juni 2015

 

Styrgrupp

Projektledaren rapporterar till en styrgrupp som består av kommunchef, skolchef, samhällsbyggnadschef och VD för det kommunala fastighetsbolaget ÖFAB.

 

Budget

Programgruppen kommer att ha en budget för studiebesök, litteratur, vikariekostnader, konsultation och övriga mindre kostnader i samband med arbetet.

 

Uppföljning

Programgruppen gör kontinuerlig intern uppföljning. Projektledaren återrapporterar till styrgruppen.

 

 


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: