Hem » Artiklar publicerade av torbenferm

Författararkiv: torbenferm

Färg & form på Bratteberg

image

Tisdagen 1 november träffades personal som skall arbeta i de nya lokalerna på Bratteberg i en gemensam APT. Inledningsvis berättade projektledaren Torben Ferm  om processen från gemensam vision för 10 år sen via studiebesök, kvällsmanglingar i programgruppen fram till den snart inflyttningsklara skolhuset. Inredningsarkitekten Ulf Linder redovisade sedan för hur han och arkitektkollegan Elin Orstadius tänkt när de designat huset och hur de fångat upp idéer från programgruppen. Han presenterade inspirerande idéskisser och inredningsritningar där ett antal varma färgkombinationer upprepas genom huset. En stor del av befintlig utrustning kommer att återanvändas och har ritats in på sin nya plats. Men det finns också många utrymmen som behöver nya möbler och ny inredning. Det kommer att bli en hel del fast inredning, som soffor och bänkar, i ljus björk fördelade över hela huset. Mötet avslutades med att Kristian och Pelle från NCC guidade oss runt runt i byggnaden. Utan möbler men med vackra färger på väggarna. Ta gärna del av arkitekternas inspirationsbilder här nedan.

FÄRG & FORM INSPIRERANDE BILDSPEL

bratteberg-pogramgrupp1

Nu har äntligen beställning av möbler och inredning gått iväg. Det är viktigt för att Input Interiör och Kinnarps skall kunna leverera till skolstart. Samtidigt förbereder vår flyttorganisation, med vaktmästeriet och Rimab i spetsen, den stora flytten som i huvudsak skall ske över jul- och nyårshelgerna. Då skall materiel, inredning och möbler flyttas från Öckerö förskola, Ankaret, Minnessten och Brattebergs moduler och in i 4.500 nybyggda kvadratmeter. På skolorna har man redan börjat packa, rensa och röja. Flyttlådor och adresslappar finns att rekvirera från vaktmästarna. Här nedan kan du ta del av ritningar, beställningar och inventering av befintlig inredning.

RITNINGAR  MÖBLERING

i46_p110-plan-1-del-1-1

i46_p110-plan-1-del-2-1

i46_p1200-plan2-del-1-1

i46_p1200-plan2-del-2-1

i46_p1300-plan3-del-1-1

i46_p1300-plan3-del-2-1

 

SPECIFIKATION ÖVER NYA MÖBLER

forskola-20161109

skola-20161109

kontor-20161109

 

INVENTERING BEFINTLIGA MÖBLER

ÖCKERÖ FÖRSKOLA

20160815_mobleringsspec-ockeroforskola

ANKARET

20160331_mobleringsspec-bef-mobler_ankaret

MINNESSTEN

20160425_mobleringsspec-minnestensskolan

BRATTEBERG C-HUSET SLÖJD, BILD, HEM- OCK KONSUMENTKUNSKAP

20160504_mobleringsinv-sy-och-traslojd-bef-mobler_bratteberg

BRATTEBERG C-HUSET ADMINISTRATION

20160504_mobleringsinv-administration-bef-mobler_bratteberg

BRATTEBERG MODULER

20150401_mobleringsspec-bef-mobler_bratteberg

 

 

 

 

 

Inspiration inredning

image

På torsdagskvällen träffades programgruppen på Heden för att att diskutera färg, inredning och möbler på Hedens nya förskola och skola. Arkitekten Kristina Lindqvist presenterar idéskisser och inredningsritningar. Så gott som all befintlig utrustning kommer att återanvändas och har ritats in.  Men det finns också många utrymmen som behöver nya möbler och ny inredning. Kristina strävar efter enkelhet i färger med rött, trä, vitt och svart i det gemensamma utrymmena. Träkänsla och grönt i möbler i matsalarna. Ta gärna del av Hennes inspirationsbilder här nedan.

Lös inredning 160317_KL_Lösinredning_Hedenskolan_POGRAMGRUPP_2

Färgsättning 20151120_Färg._KUB_2

Möbleringsalternativ 160219_FB_ABW-fritids Hedenskolan

Grävmaskin i hemkunskapen

2015-10-02 16.30.16

Det står en grävmaskin inne i hemkunskapssalen. Eller rättare sagt i vad som på sikt skall bli hemkunskapssal i nya Brattebergsskolan. Nu är den gamla skolan nedmonterad och bortforslad. En hel del sprängning har också behövts för att lägga grunden för det nya skolhuset. Ungefär 4.500 kvadratmeter blir det. Fördelat på tre etage. Inflyttningen är planerad till januari 2017.

2015-09-29 15.34.33-1

Precis som på Heden arbetas det intensivt med att utforma inredning och planera för installationer och utrustning som skall finnas i lokalerna. Allt sedan projektet startade har man kunnat ta del av ritningar här på skolhusockero.se. Nu var det ett tag sen sist men nedan finns uppdaterade ritningar. Notera att de fortfarande är i process:

Plan 1, östra delen A-40-1-111

Plan 1, västra delen A-40-1-112

Plan 2, östra delen A-40-1-121

Plan 2, västra delen A-40-1-122

Plan 3, östra delen A-40-1-131

Plan 3, västra delen A-40-1-132

Det blir rött på Heden

2015-10-16 09.56.33

Ingen kan väl ha missat hur Hedens nya skola växer fram. Bygget håller tidsplanen och den här veckan har NCC börjat montera fasaden. Som ni ser blir det rött. Arkitekterna har tagit fram en färgsättning som skall få de båda huskropparna att hänga ihop. I dagarna börjar även arbeten inne i den gamla delen av skolan och det betyder att viss verksamheten flyttar ut i ersättningslokaler på skolgården. Annan verksamhet kommer att behöva flytta runt i huset allt efter som ombyggnationen fortskrider. Barn och personal med rektor Lars i spetsen är positiva och samarbetsvilliga. Det kommer att bli stökigt ett tag för att sen bli riktigt bra.

2015-10-15 08.57.53

Samtidigt arbetar teamet intensivt med att utforma inredning och planera för installationer och utrustning som skall finnas i lokalerna. Allt sedan projektet startade har man kunnat ta del av ritningar här på skolhusockero.se. Nu var det ett tag sen sist men nedan finns uppdaterade ritningar. Notera att de fortfarande är i process:

Plan 1, södra delen A-40-1-1110 (19)

Plan 1, norra delen A-40-1-1120 (6)

Plan 2, södra delen A-40-1-1210

Plan 2, södra delen A-40-1-1220

 

Behovsbeskrivning för Bergagårdsskolan klar

IMG_0953

På uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden i Öckerö kommun har en arbetsgrupp bestående av elever, pedagoger, föräldrar, rektor och ytterligare några tjänstemän i kommunen format en behovsbeskrivning för Bergagårdsskolan. Behovsbeskrivningen har tillkommit i ett tidigt skede och gruppen har bara haft som uppgift att analysera och beskriva skolans behov för att kunna erbjuda en god lärandemiljö i ändamålsenliga lokaler anpassade till dagens läroplan och modern pedagogik. Gruppen har arbetat med studier, workshops och omvärldsspaning under våren 2015. Genom studiebesök på skolor i Västsverige har gruppen fått många goda exempel på hur man kan skapa framtidens lärandemiljöer oavsett om man bygger nytt eller kompletterar och förädlar befintliga skollokaler. Det är gruppens förhoppning att behovsbeskrivningen skall utgöra ett bra underlag för beslutsfattare och fastighetsägare att ta nästa steg. På onsdag hanteras ärendet i Barn- och utbildningsnämnden.

Behovsbeskrivning Bergagård 2015

Berg, berg, bratteberg

image

I måndags träffades programgruppen på Bratteberg igen. Det har gått en tid sedan gruppen gruppen träffades senast. Flytten från A-huset till de nya modulerna har tagit mycket tid och engagemang i anspråk. Samtidigt har Elin och hennes kollegor på KUB-arkitekter haft fullt upp med med placeringen av det nya huset på tomten för att undvika en extremt fördyrande sprängning av befintligt berg. De har nu tagit fram en ny planlösning som löser problemet, i många delar till det bättre. Programgruppen arbetade även med hur utemiljön runt Brattebergsskolan kan komma att se ut under mötet. En stor tomt med många möjligheter och utmaningar.

Ritningar, som fortfarande är i process, kan du se här:

150504_eo_Bratteberg_Programgruppspresentation (4)

 

Första spadtaget för framtida skolor

Onsdagen den 6 maj tog elever från Hedens skola det första symboliska spadtaget för byggstarten av tillbyggnaden av Hedens skola och bygget av den nya Brattebergsskolan. Det markerar startskottet för Öckerö Fastighets AB:s största investeringsprojekt någonsin – och skapandet av två moderna F-9
skolor med kreativa miljöer på Öckerö. De två nya skolorna innebär att 700 elever i Öckerö kommun får nya moderna lokaler.
 

Inför en stor publik fick Alva Högberg och Daniel Torgersson, båda representanter för elevrådet på Hedens skola, äran att ta det första symboliska spadtaget när Öckerö Fastighets AB startade tillbyggnaden av Hedens skola på Hönö. Hedens skola ska växa från en F-6 till en F-9 skola och är en del av projektet Framtida skollokaler i Öckerö kommun, där också en helt ny F-9 skola på Bratteberg ingår. Det innebär att kommunen får två skolor för elever från förskola upp till årskurs nio. Skolor med stor spridning på elevernas åldrar får ofta ett mjukare klimat, och pedagoger kan följa barnen hela vägen.
Öckerö kommuns skolchef Kerstin B Schiller önskade elever och pedagoger lycka till under byggtiden.
– Det här är oerhört spännande. När skolan är klar kommer här att vara en härlig blandning av både små och stora barn, sade hon vid spadtaget.
Kommunens nya skolor är hett efterlängtade – och de ljusa, öppna lokalerna kommer att byggas så att samarbeten och möten står i centrum.
– Det är viktigt att vi har moderna skolor som är anpassade för framtidens lärande för våra elever. Men vi bygger skolorna för alla kommunens invånare. Tanken är att lokalerna ska kunna utnyttjas även utanför skoltid för till exempel kursverksamhet, säger Hans Andreasson, ny vd på Öckerö Fastighets AB.
På Hedens skola utför entreprenören NCC just nu markarbeten inför tillbyggnaden. Nu har också rivningsarbetet startat av den befintliga huvudbyggnaden på Brattebergsskolan på Öckerö inför bygget av nya Brattebergsskolan.
Inför byggstarterna har ett gediget förarbete gjorts i en programgrupp bestående av representanter från kommunen, byggherre, entreprenör, lärare, elever, föräldrar och arkitekt.
– Det är viktigt för oss att de som ska använda lokalerna fått vara med och påverka.  Vi lyssnar av behov, tankar och idéer och försöker få med så mycket som är ekonomiskt möjligt, säger Peter Albinsson, projektchef på Öckerö Fastighets AB.
För byggnationerna har Öckerö Fastighets AB tecknat partneringavtal med NCC, vilket innebär en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörerna gemensamt arbetar för byggprojektets bästa. Arkitekter är KUB Arkitekter.

Artikeln publicerad på http://www.ockerobo.se/

Ett steg på vägen

image

 

Rektor Karl Johan Sjödin invigningstalar i strålande solsken när ersättningslokalerna för Brattebergsskolan togs i bruk idag. Han var glad för att kunna erbjuda elever och lärare en god arbetsmiljö. De tillfälliga lokalerna är ett viktigt steg på vägen mot de nya skolorna som skall byggas på Heden och Bratteberg det närmaste året.

image

 

Några elever i nian passade på att provsitta de nya möblerna i elevcaféet.

image

 

Bygglovshandlingar för Hedens nya förskola och skola

image

Efter gediget arbete i programgrupp och projektgrupp är nu handlingar för bygglovsprövning inlämnade till Bygg- och miljönämnden. Du är välkommen att ta del av handlingarna här nedan. Men vi vill påpeka att beslut ännu inte är taget och justeringar kan behövas.

Programgruppen går nu vidare med workshops avseende utemiljön och inredning. du kan läsa mer om det i senaste protokollet 2015-03-02

150319_Rev Bygglov(A3)

 

 

Ersättningslokaler redan på plats

image

 

Under sportlovet har fastighetsägaren ÖFAB och Cramo börjat att placera ut ersättningslokaler på Brattebergsskolans tomt. Efter påsk blir lokalerna ny arbetsplats för elever och lärare i årskurs 7, 8 och 9 under drygt ett och ett halvt år.