Hem » 2015 » oktober

Månadsarkiv: oktober 2015

Grävmaskin i hemkunskapen

2015-10-02 16.30.16

Det står en grävmaskin inne i hemkunskapssalen. Eller rättare sagt i vad som på sikt skall bli hemkunskapssal i nya Brattebergsskolan. Nu är den gamla skolan nedmonterad och bortforslad. En hel del sprängning har också behövts för att lägga grunden för det nya skolhuset. Ungefär 4.500 kvadratmeter blir det. Fördelat på tre etage. Inflyttningen är planerad till januari 2017.

2015-09-29 15.34.33-1

Precis som på Heden arbetas det intensivt med att utforma inredning och planera för installationer och utrustning som skall finnas i lokalerna. Allt sedan projektet startade har man kunnat ta del av ritningar här på skolhusockero.se. Nu var det ett tag sen sist men nedan finns uppdaterade ritningar. Notera att de fortfarande är i process:

Plan 1, östra delen A-40-1-111

Plan 1, västra delen A-40-1-112

Plan 2, östra delen A-40-1-121

Plan 2, västra delen A-40-1-122

Plan 3, östra delen A-40-1-131

Plan 3, västra delen A-40-1-132

Det blir rött på Heden

2015-10-16 09.56.33

Ingen kan väl ha missat hur Hedens nya skola växer fram. Bygget håller tidsplanen och den här veckan har NCC börjat montera fasaden. Som ni ser blir det rött. Arkitekterna har tagit fram en färgsättning som skall få de båda huskropparna att hänga ihop. I dagarna börjar även arbeten inne i den gamla delen av skolan och det betyder att viss verksamheten flyttar ut i ersättningslokaler på skolgården. Annan verksamhet kommer att behöva flytta runt i huset allt efter som ombyggnationen fortskrider. Barn och personal med rektor Lars i spetsen är positiva och samarbetsvilliga. Det kommer att bli stökigt ett tag för att sen bli riktigt bra.

2015-10-15 08.57.53

Samtidigt arbetar teamet intensivt med att utforma inredning och planera för installationer och utrustning som skall finnas i lokalerna. Allt sedan projektet startade har man kunnat ta del av ritningar här på skolhusockero.se. Nu var det ett tag sen sist men nedan finns uppdaterade ritningar. Notera att de fortfarande är i process:

Plan 1, södra delen A-40-1-1110 (19)

Plan 1, norra delen A-40-1-1120 (6)

Plan 2, södra delen A-40-1-1210

Plan 2, södra delen A-40-1-1220

 

Behovsbeskrivning för Bergagårdsskolan klar

IMG_0953

På uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden i Öckerö kommun har en arbetsgrupp bestående av elever, pedagoger, föräldrar, rektor och ytterligare några tjänstemän i kommunen format en behovsbeskrivning för Bergagårdsskolan. Behovsbeskrivningen har tillkommit i ett tidigt skede och gruppen har bara haft som uppgift att analysera och beskriva skolans behov för att kunna erbjuda en god lärandemiljö i ändamålsenliga lokaler anpassade till dagens läroplan och modern pedagogik. Gruppen har arbetat med studier, workshops och omvärldsspaning under våren 2015. Genom studiebesök på skolor i Västsverige har gruppen fått många goda exempel på hur man kan skapa framtidens lärandemiljöer oavsett om man bygger nytt eller kompletterar och förädlar befintliga skollokaler. Det är gruppens förhoppning att behovsbeskrivningen skall utgöra ett bra underlag för beslutsfattare och fastighetsägare att ta nästa steg. På onsdag hanteras ärendet i Barn- och utbildningsnämnden.

Behovsbeskrivning Bergagård 2015