Hem » 2014 » september

Månadsarkiv: september 2014

Öckeröelever deltar på Bokmässan

  image

Elever från Ankarets skola, pedagoger och arkitekt från programgruppen för nya Brattebergsskolan fick hjälp av Peter Lippman från Australien att komma vidare med planeringen av nya skolan. Idag passade de på att fråga extra mycket om utemiljön. Alla hjälptes åt att tänka, rita, önska, utbyta idéer, både på engelska och svenska, när de deltog i en workshop om framtidens lärmiljöer på Bokmässan. Arkitekt Elin Orstadius var väldigt nöjd med de tankar hon fick med sig hem till ritbordet. Såväl från elever som från Peter.

image

Intresset för vår grupp från Öckerö var stort. Särskilt kul att vi fick ta med oss elever, säger rektor Eva Knoph. Det ser man inte så ofta på bokmässan. Ett stort tack till medarrangörerna Rektorsakademin Utveckling och Ante Runnquist som bjöd in oss.

image

Rektor Karl Johan Sjödin, pedagog Camilla Wickstrand, eleverna Felicia Magnusson, Kevin Andersson och Linnea Aronsson tyckte om att få komma till Bok & biblioteksmässan

Peter Lippman är arkitekt från Australien och var inbjuden av Lärarförbundet. Han  inledde workshopen med ett berätta om sina tankar och erfarenheter från sitt arbete och menar att bra lärmiljöer uppfyller minst tre grundkrav.

1. De ger pedagoger och barn en säker och hälsosam arbetsmiljö

2. Utformningen stödjer den pedagogik som bedrivs

3. Lärmiljöns estetiska värden skapar stolthet, identitet och lust att lära.

Peter Lippman, internationellt uppmärksammad arkitekt och författare diskuterar hur framtidens lärmiljöer bör vara utformade tillsammans med Ante Runnquist från RAU, Rektorsakademien Utveckling. Föredraget ger dig några grundläggande begrepp och verktyg som du behöver för att utveckla bra lärmiljöer. I efterföljande workshop får du möjlighet att prova dem på verkliga exempel, ta gärna med dig ditt eget! Språk: föredraget på engelska, workshop tvåspråkig.

Byggstarten flyttas fram

Byggstarten av nya Brattebergsskolan och tillbyggnaden av Hedenskolan flyttas fram. Projektet ska anpassas till den budget som kommunfullmäktige beslutade i december 2013. Genom ett omtag ska projektdelarna samplaneras, bland annat i syfte att hitta samordningsvinster. Planeringen fortsätter men inflyttningen skjuts ett år framåt i tiden.

Programgrupperna kommer att arbeta vidare enligt kalendariet med att förbereda den största förändringen sen grundskolan infördes i Öckerö och dessutom den största investering som hittills gjorts. Nästa träff är på Heden tisdagen 30 september.