Hem » 2014 » juli

Månadsarkiv: juli 2014

Fokusmöten

image

Utöver programgruppsmöten har projektledare och arkitekter träffat olika specialister som kommer att verka i de nya lokalerna för att fokusera på deras behov. Det är till exempel representanter för kulturskola, hemkunskap, slöjd, elevhälsa och IT. Fokusmöten kommer att hållas under hela processen och brukare kommer att ges möjlighet att kommentera ritningar och övriga handlingar allt eftersom de utarbetas. Nedan hittar du en sammanställning av de fokusmöten som vi haft fram till idag.

Fokusmöten sammanställning 2014-07-04

Bygglovshandlingar för Hedens nya förskola och skola

image

En vision av Hedens nya förskola och skola sedd från vårdcentralen

image

Caféet sett från andra våningen.

Arbetet med Hedens nya förskola och skola har gått in i en teknisk fas. Arkitekter och projektörer arbetar nu intensivt med att omsätta programgruppens arbete till handlingar som kan användas för att bygga efter. Preliminära bygglovshandlingar lämnades in till kommunens Bygg- och miljöenhet i veckan och i augusti skall de kompletteras.

När experter på områden som mark, värme, ventilation, el och brand börjar granska ett projekt brukar de ha gott om synpunkter. I vårt fall verkar det inte som det kommer att innebära alltför stora ändringar på planlösningen. Än så länge har det till exempel blivit ett fläktrum ovanpå loungen, en brandvägg i restaurangen och några brandtrappor på utsidan. Men vi får räkna med att det kommer att ske förändringar enda fram till den dag vi flyttar in. För att huset skall stå klart där i augusti nästa år krävs samarbete och kompromisser. Regler och bestämmelser skall följas, det skall tas fram tekniska lösningar och budget skall hållas. Hittills har det gått bra.

 

Utemiljö

image

Under våren har vi arbetat flitigt med hur vi vill ha utemiljön på Heden och Bratteberg i framtiden.  Alla är överens om att förskolans och skolans utemiljö är viktig och engagemanget har varit stort. I klassrum och programgrupper har elever, föräldrar och personal jobbat i workshops under ledning av våra arkitekter. En del av av resultatet kan du se i affischerna nedan. När planeringen nu går vidare har arkitekterna fått markprojektören Adwice som samarbetspartner och de har börjat rita på Hedens utemiljö. Utöver bollplaner, uteklassrum och kompisgungor måste man tänka på tillgänglighet för rörelsehindrade och räddningstjänst, tillfartsvägar och parkeringsplatser för cyklar och bilar, godsleveranser och mycket mer.

Utemiljö Heden och Bratteberg affischer 2014-07-01

Utemiljö Bratte affischer 2014-03-18

workshop ute

Workshop utemiljö Heden, plockat från redovisningen: Amfiteater, Vattenlek, Friidrottsytor, Multisportplane, Bort med parkering, Barnvagnstak och vindskydd

Workshop utemiljö Bratteberg, plockat från redovisningen: Kompost, odling, köksträdgård, odlingsmöjligheter, pallkragar, bärbuskar, rötter och traditioner. fontän med damm, utescen, samlingsplats för utelektion, sittgrupper för 8 personer, Campingborden” kan ställas ihop. ÖBO tycker att de fungerar bra, särskilt de i robust trä, En grill, tillgång till vatten ute, skapande verksamhet under tak tex staffli under tak, hinderbana, växthus, välkomnande blommor och grönt, berså samlingsplats, vänteplats, uteförråd, tak för barnvagn, fasta cykelställ flera ändar av skolgården. Gärna vacker grind, gärna belysning (solceller)Trädkojor, barnen skapar sin egen utemiljö, grottor som kan utnyttjas av alla åldrar, enskilt och i grupp, för rast och ro men framförallt för pedagogiskt arbete, speglar utomhus.

Utemiljö i Programförutsättningar: Utemiljön skall utformas med omsorg så att den kan ge stöd till det pedagogiska arbetet och stimulera till lek och fysisk aktivitet. Vi ser en grönskande och inspirerande utemiljö. Det är viktigt att tomtens naturliga förutsättningar tas till vara. De yngre och äldre barnen har delvis olika behov där de yngre behöver en tydligt avgränsad och inhägnad yta. De större skall få sitt behov av lek och rörelse tillgodosett genom lekredskap, bollplaner och liknande. Särskild hänsyn skal tas till riskerna med för stark exponering för soljus. Solskyddade miljöer skall skapas på gårdarna. Utemiljön skall också svara mot kursplanen i idrott och hälsa. Skolan skall ha tillgång till anläggning för utomhusidrott med bollplaner och friidrotttsfunktioner. Tomten skall få en fordonsfri och säker utformning. Det är nödvändigt att få en hållbar lösning på trafiksituationen till och inom båda fastigheterna. Det gäller gång- och cykelvägar såväl som parkeringsplatser. Det är därför viktigt att Kommunens Samhällsbyggnadsenhet har ett särskilt ansvar för infrastrukturen till och från de nya skolorna.