Hem » 2014 » februari

Månadsarkiv: februari 2014

Anna Törnquist inspirerar lärare

image

Anna Törnquist kommer tillbaka till Öckerö för att inspirera och utmana. Hon har tidigare varit här och träffat politiker, chefer och programgrupp med sin  tankeväckande presentation Väggarnas koreografi. Den här gången träffar hon framförallt den personal som kommer att arbeta i de nya skolhusen på Heden och Bratteberg. Anna Törnqvist är erfaren arkitekt med djupa kunskaper om sambandet mellan skolhuset, skolans lärande organisation och läroplanen.

image

Här kan du se presentationen:  130828 Anna Törnquist Väggarnas koreografi Öckerö.

”Lärarna är viktigast för elevernas trygghet, trivsel och lärande men genom väggarnas placering regisserar jag rörelse säger Anna. Vad händer om vi ifrågasätter klassrum, klass, årskurs, ämne, lektion, schema, rast, korridor, uppehållsrum och skolhus?” Anna Törnquist

image

Vi kommer under kvällen också att arbeta i en workshop där vi ges möjlighet att i mindre grupper reflektera utifrån Annas presentation och vad det kan innebära för utformningen av lokaler och pedagogik i våra framtida förskolor, fritidshem och skolor.

Är du inte lärare på de aktuella skolorna men vill komma ändå? Kontakta projektledare torben.ferm@ockero.se . Du kan också se video med Anna Törnquist på Framtidens Lärande i Stockholm maj 2013 

Det perfekta skolhuset

image

Jakten på den perfekta planlösningen för våra förskolor och skolor på Bratteberg och Heden går nu in i nästa fas.

image

Med hjälp av Rosan Bosch 5 ikoner analyserar vi skolhus vi gjort studiebesök på.

image

Som Björkris förskola och skola i Kungsbacka.

image

Och Ljungviksskolan i Gråbo.

image

Men även våra befintliga skolor i Öckerö kommun skall under luppen. All för att vi skall kunna tolka och se kvaliteter i olika lösningar i de förslag som arkitekterna kommer att introducera för oss inom kort.

Profildiskussionen går vidare

20140204-065714.jpg

Det har varit ett särskilt önskemål från Barn- och utbildningsnämnden att kunna erbjuda skolor med profil. Så här står det i behovsbeskrivningen som antogs av Kommunfullmäktige 2011-12-15.

Beslutet gör det möjligt att ge skolorna två olika profiler som till exempel idrott, musik eller entreprenörskap, för att skapa attraktionskraft, öka sammanhållning och skapa stolthet hos elever och personal som i sin tur kan stimulera till bättre resultat. Beslut om en skolas profil bör fattas av Barn- och utbildningsnämnden

Både kommunala och fristående skolor kan ha så kallade profiler. Det innebär att hela skolan genomsyras av en särskild inriktning, t.ex. hälsa, musik eller en speciell pedagogik. De flesta av skolans ämnen påverkas då av profilen. De timmar som finns i timplanen under elevens val kan du använda till egna ämnesönskemål utanför profilen. En del skolor erbjuder olika aktiviteter några timmar i veckan, t.ex. fotboll, dans och ishockey. Även de skolorna kan sägas ha en profil. Där kan du använda tid från timplanen under skolans val och ofta även tid för elevens val till att satsa på den speciella aktiviteten.

Rektorsgruppen samlades runt frågan för första gången före jul. Här är en mycket rapsodisk redovisning av tankar som ventilerades då.

Bratteberg
Aktiv livsstil och IKT
Koppling till idrottsföreningar, idrottsanläggning på Prästängen
Koppling till hav, skepparexamen.
IT och teknik
Speldesign film media
Profilera lokalerna utifrån förutsättningarna som nya tekniken ger

Heden
Fritid med skola
Demokrati, historia, globalt lokalt
Musik och skapande
Kreativ livsstil
Skapande skola

Diskussionen går nu vidare i arbetslag och i programgrupper. Beslut om profil bör tas i Barn- och utbildningsnämnden.