Hem » 2014 » januari

Månadsarkiv: januari 2014

Utan korridorer

Stadsmissionen

Hösten 2010 fick Codesign i uppdrag att i ett hus med rivningskontrakt skapa en skola för Stadsmissionen i Stockholm. Ett projekt på 1 000 kvadratmeter för bara åtta miljoner. Det första som slog mig när jag såg planlösningen är att man lyckats tillgodose behoven av öppenhet, tillgänglighet och kommunikation utan korridorer. Se själv.

Stadsmissionen Stockholm CoDesign fr Arkitektur nr 312

Informationsmöte för allmänheten

Torsdagen 23 januari hade kommen bjudit in allmänheten till ett informationsmöte om Framtida skollokaler på Nimbus. Ett femtiotal personer slöt upp och fick ta del av en bred presentation av kommunchef, samhällsbyggnadschef, skolchef, projektledare och VD för Öckerö Bostad.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skolchefen och projektledaren berättade hur förberedelserna pågått under en lång tid och hur man utarbetat en behovsbeskrivning. Nu har projektet gått in i ett programskede och två programgrupper med representanter för elever, personal, föräldrar, chefer och arkitekter har börjat sitt arbete. Under hösten har man besökt flera andra skolor i Västsverige. Gruppernas arbete dokumenteras på hemsidan http://www.skolhusockero.com I dagsläget  finns inga ritningar klara. Det kommer att växa fram under de kommande månaderna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VD för Öckerö Bostads AB presenterar hur planen för byggnationsarbetet ser ut:

Preliminär tidplan:
Programhandling q1 2014
Systemhandling q2 2014
Projektering byggnation q3 2014-q3 2015
Rivning Bratteberg q2 2015
Bygg bratte 2015-q3 2016

Efter presentationen gavs åhörarna möjlighet att ge goda råd och ställa frågor

-Ska det bli bamba på Hedenskolan? Ferm: Det kommer att finnas skolrestaurang på båda skolorna men det skall också vara möjligt att äta på avdelningen för de som vill.

– Organisatorisk fråga, antal barn per årskurs? Hur får vi in barn från de andra skolorna i de nya skolorna? Ferm: De kliver in i olika åldrar. Någon  börjar i förskolan andra kommer till i förskoleklassen. Ytterligare några kan börja i årskurs 6 eller 7 beroende på vilken ö man bor på.

– Ta vara på Fotölärarna och föräldrarna där som gått igenom en liknande process.

– Vad händer med de mindre skolorna som inte är med i planerna? Svensson: Detta är första etappen. Bla Bergagård ligger i etapp 2. Vi tycker att vi ska koncentrera oss på detta projekt just nu. Sedan kommer vi i nästa steg att titta på övriga lokaler.

– Det ska vara byggarbetsplats och skola åtskilda. Var är barnen? Johnsson: Tillfälliga lokalerunder byggtiden är den troligaste lösningen.

– Var färdiga i tid när det är dags för inflyttning.

– Finns det risk att elever väljer Heden under tiden som Bratteberg byggs? – Vi har valt inte bygga två skolor samtidigt. Det finns plats för cirka 200 elever i årskurs 7-9 på vardera skola. Det styr hur fritt eleverna kan välja. Vi anar att familjer i stor utsträckning  väljer den skolan som ligger närmast.

– Man borde kunna bygga en ny skola på Bratteberg samtidigt som den gamla står kvar? Eftersom det är så mycket mark. Johnsson:Vi kan överväga det. Men i ritningarna är den inte inplacerad ännu.  I första hand skall den bästa placeringen styra. Det handlar bland annat om att hitta trafiklösningar.

– Hur långt har ni kommit med profil på de olika skolorna? Ferm: Det förs samtal bland rektorer och i arbetslag om olika profilering. Beslut om det sall tas av Barn- och utbildningsnämnden

–  Hur tänker man kring rivalitet mellan Hönö och Öckerö? Finns det risk att det förstärks med två olika skolor? Svensson: idag har barn och ungdomar andra arenor än vad man hade förr. En poäng kan vara att nischa skolorna så att de attraherar ungdomar från de olika öarna.

– Det är viktigt att lärarna får vara med och påverka utformningen av miljön. Det är viktigt att det handlar om skolverksamhet och inte bara byggfrågor.

– Viktigt med trygg och säker miljö, och att involvera barnen under byggprocessen. De tycker att det är spännande.

-Trafik och trygghet runt skolan. Trygghet, tillgänglighet och trivsel. Viktigt att vi investerar i bra trafiklösningar. Svensson: Alla delar av kommunens personal är med i programgruppen. Städ, kost och pedagogisk personal.

– Vilka barn ska gå här? Vad händer med bergagård och små skolor. Planen förutsätter att Bergagård och Kompassen finss kvar. Det kommer att vara färre yngre barn än tonåringar på Bratteberg och Heden.

– Hur funkar det med små barn och tonåringar på samma skola? Ferm: Min erfarenhet är att det blir ett lugnare klimat på F-9 skolor.

– I Stenungsund hade vi olika rastgårdar för olika åldrar. Det tyckte jag var bra. Det kan vara bra att skilja större och mindre barn i rastmiljön.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 1

image

Nu är vi igång på allvar med att gestalta våra nya skolor. I tisdags träffades programgruppen för Heden. Arkitekterna Kristina och Elin satte oss i arbete. Vi fick laborera med färger, räkneuppgifter och göra aktivitetsanalys på dagen som varit. Nästa vecka är vi på Bratteberg och så håller vi på fram till april då vi skall vara klara med den fysiska stukturen.

image

Vi tog också del av designern Rosan Boschs metod för att beskriva olika typer av lärande aktiviteter som pågår inne i ett skolhus. Här syns de fem ikonerna översatta till svenska. De kommer vi att använda flitigt när vi går vidare i arbetet. Blir du nyfiken på Rosan Bosch Design. Unna dig 15 minuter och titta på videon för att få veta mer om varför design för en bättre värld börjar i skolan.

http://www.rosanbosch.com/en/news/tedx-video-designing-better-world-starts-school

Skapandet av en bättre värld börjar i skolan

Rosan Bosch har presenterat sin stora idé under konferensen TEDx 2013 i Indianapolis. Med utformningen av den svenska friskola, Vittra Telefonplan, som ett exempel, gäller det övergripande budskapet om vikten av motivera eleverna till att ständigt utmana sig själva och engagera sig i det samhälle som omger dem:

”Sedan jag börjat att använda design som ett verktyg för utveckling i skolan, har jag känt att jag bidrar till vårt samhälle och framtid. Jag försöker föreställa mig vad som kommer att hända med världen om våra barns potential, glädje och önskan om att utmana och upptäcka världen en dag kommer till fullt uttryck. ”

Titta på videon för att få veta mer om varför design för en bättre värld börjar i skolan.

http://www.rosanbosch.com/en/news/tedx-video-designing-better-world-starts-school

 

Se även video med Rosan Bosch från mediedagarna i Göteborg 2012

http://urplay.se/Produkter/169691-UR-Samtiden-Mediedagarna-i-Goteborg-2012-Kreativa-larmiljoer