Hem » 2013 » september

Månadsarkiv: september 2013

Projektplan

Projektplan skollokaler utgåva 2013-09-23

Projektplanen beskriver hur projektet Framtida skollokaler på Heden- och Brattebergsområdet skall genomföras

Behovsbeskrivning

Behovsbeskrivning 1-16 år Heden- och Brattebergsområdet

Behovsbeskrivningen ligger till grund för det beslut som kommunfullmäktige tagit om om Framtida skollokaler på Heden- och Brattebergsområdet.

Kalendarium

30  september 16.30-18.30 – Gemensamt  Programgruppsmöte Heden

9 oktober 17.00 – 19.00 – Öppet Hus nybyggda Torslandaskolan

23 oktober 15.00 -18.00 – Nyinvigning Fotö förskola och skola

Invigning av Torslandaskolan

image

Onsdagen 9 oktober är det öppet hus på nybyggda Torslandaskolan 17.00 – 19.00. Vi hoppas att många i programgruppen kommer att vara där för att bli inspirerad och få referenser.

Minnesanteckningar

image

Ett första gemensamt Programgruppsmöte hålls måndag 30 september 16.30-18.30 på Hedens förskola och skola.